Dataskyddspolicy

  1. SYFTE OCH INNEHÅLL

Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. 

 

  1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

2.1         Vi samlar in och behandlar din IP-adress och e-postadress som du skickar för att hålla dig informerade om Jensen I Sleepacy 

 

2.2         Vi samlar också in och behandlar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress samt kontakt- och leveransinformation och finansiell information om dina online-betalningar för produkter när du lämnar sådan information (a) för att skapa ett användarkonto och/eller (b) i samband med förfrågningar om eller köp av produkter på vår hemsida. 

 

2.3         Utöver ovanstående användning och ändamål kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer. 

 

2.4         En del av den information som vi ber dig lämna är obligatorisk och syftet är säkra att webbplatsen fungerar optimalt när du navigerar runt och lägger varor i din korg. Om inte denna information ges så riskeras webbplatsens funktionalitet. Den här informationen är inte personlig utan relaterar endast till beteende på hemsidan. 

 

  1. VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1         Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 – 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders Sweden AB berättigade intresse som företag om att förbättra hemsidans funktioner, information samt annonser till besökare samt för att analysera statistik. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.3-2.4 i Avsnitt 2 ovan grundar sig även på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi har ingått med dig. 

 

  1. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1         Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna. 

 

4.2         Vi delar dina personuppgifter med företag inom Hilding Anders Sweden AB för att kunna administrera din order samt förbättra upplevelsen på hemsidan. Vi delar också dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, som till exempel BigCommerce (vår webbplatsform), Voyado AB som sköter vårt mailkorrespondanssystem, E2X som sköter våra systemintegrationer. 

 

4.3       Vi kommer att periodvis dela din personliga data som till exempel email och kundprofil med marknadsföringsplattformar och reklamkanaler som till exempel Facebook och Google samt andra aktörer. Vi gör det här med syftet att hålla vår kommunikation relevant på våra marknadskanaler och för att nå dig med nya kampanjer och lanseringar. Vårt syfte är även att nå nya relevanta målgrupper som har liknande profiler och möjligen samma intresse i våra produktområden. 

 

  1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre. 

 

  1. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

6.1         Hilding Anders Sweden AB, reg. no. 556289-7941, adress Kommendörsgatan 3A, 281 35, Hässleholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på peter.sturm@hildinganders.com. 

 

6.2         Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6.3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

6.3         Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 6.2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på peter.sturm@hildinganders.com. 

 

6.4         Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion. 

 

  1. ÄNDRINGAR

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på sleepacy.se. och jensen-sleepacy.se 

 

8 . COOKIES